Logo Image

پرسشنامه اضطراب، استرس، افسردگی

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس شامل 21 گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس ، ناامیدی، بی ارزش بودن زندگی ، فقدان علاقه برای درگیری در امور، عدم لذت بردن از زندگی و فقدان انرژی و قدرت را می سنجد. خرده مقیاس اضطراب  دارای عباراتی است که می کوشد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک، ترس ها و اضطراب موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهند و خرده مقیاس استرس عباراتی چون دشواری در دستیابی به آرامش و تنش عصبی، تحریک پذیری و بیقراری را در بر می گیرد


تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارت ها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنیدبلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند

محمد کفاش روانشناس بالینی و درمانگر ( وسواس ، اضطراب، استرس، افسردگی ، خشم ) آموزش مهارت های ارتباط موثر والدین با فرزندان و زوجین - تست های پیش از ازدواج - تست هوش هیجانی و آموزش سبک زندگی سالم برای کسانی که خواهان موفقیت هستند و پیشگیری را برتر از درمان می دانند

salamatomehr.com


1
نام ونام خانوادگی 
 
2
سن 
 
3
ایمیل و تلفن همراه جهت انجام مکاتبات 
 
4
شغل خودتان را بنویسید 
 
5
تاریخ اجرا 
 
6
تحصیلات 
 
1
 از 2