نگرش به دورکاری و ارتباط آن با تجربه های شغلی

با سلام و احترام به شما پاسخ دهنده گرامی در ابتدا لازم می دانیم از مشارکت شما در این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. امیدوار هستیم که با کمک شما در راستای بهبود شرایط کاری جامعه قدمی برداریم. با همه گیری بیماری کووید-19 در دنیا ضرورت انجام فعالیت های شغلی به شکل دورکاری بیشتر از گذشته احساس شد. هرچند اثرات این تغییر در سبک کاری به لحاظ علمی موضوع مورد مطالعه است. این پژوهش با هدف بررسی نگرش به دورکاری و ارتباط آن با ویژگی های شغلی طراحی شده است. زمان تقریبی برای پاسخگویی به این پرسشنامه 12 دقیقه خواهد بود. پاسخگویی به همه سوالات الزامی می باشد. در انتهای هر صفحه با لمس گزینه"بعدی" وارد صفحه بعدی خواهید شد. لطفا اطمینان حاصل فرمایید که در انتهای پرسشنامه گزینه "ثبت نهایی" را لمس می کنید.

1
لطفاً در صورت تمایل، ایمیل خود را وارد نمایید. 
 
2
جنسیت شما چیست؟ 
 
مرد 
زن 
3
سن شما؟ 
 
کمتر از 25 
26 تا 30 
31 تا 35 
36 تا 45 
46 تا 50 
51 تا 55 
56 تا 60 
بیشتر از 60 
4
وضعیت تاهل شما؟ 
 
متاهل 
مجرد 
سایر 
5
میزان تحصیلات شما؟ 
 
کمتر از دیپلم 
دیپلم 
فوق دیپلم 
لیسانس 
فوق لیسانس 
دکترا 
6
با چه کسانی زندگی می کنید؟ 
 
همسر و فرزندان 
همسر 
والدین 
فرزند/ فرزندان 
دوستان 
تنها 
سایر 
7
تعداد فرزندان شما؟ 
 
0 فرزند 
1 فرزند 
2 فرزند 
3 فرزند 
4 فرزند 
بیشتر از 4 فرزند 
8
نوع شغل شما کدام است؟ 
 
اداری و مالی 
فروش و بازاریابی 
بهداشت و درمان 
آموزشی 
خدماتی 
مهندسی 
حقوقی 
فنی 
هنری 
سایر 
9
آیا همسر شما شاغل است؟ 
 
بله 
خیر 
این سوال مربوط به من نیست. 
10
در یک سال گذشته تجربه دورکاری داشته اید؟ 
 
بله 
خیر 
11
در طول یک سال گذشته به طور میانگین به چه میزان تجربهء دورکاری داشته اید؟ 
 
1 روز در هفته 
2 روز در هفته 
3 روز در هفته 
بیشتر از 3 روز در هقته 
دورکاری نداشته ام. 
12
به طور میانگین در هفته چند ساعت کار می کنید؟ 
 
کمتر از 20 
20- 24 
25- 29 
30- 34 
35 -39 
بیش از 40 
13
نوع کار شما چیست؟ 
 
پاره وقت 
تمام وقت 
14
سابقهء اشتغال شما چقدر است؟ 
 
کمتر از 5 سال 
5 تا 10 سال 
11 تا 15 سال 
16 تا 20 سال 
21 تا 25 سال 
بیشتر از 25 سال 
1
 از 7